Tài chính


NHNN đặt mục tiêu tín dụng năm 2014 tăng 12-14%

NHNN đặt mục tiêu tín dụng năm 2014 tăng 12-14%. Theo NHNN, tăng trưởng tín dụng năm 2013 tuy thấp hơn chỉ tiêu nhưng tăng cao hơn mức tăng của năm 2012 (khoảng 7%) và chất lượng tín dụng, hiệu quả tín dụng đối với nền kinh tế cũng được cải thiện.

Tin liên quan

Tính đến 12/12/2013, tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế chỉ tăng 8,83% so với cuối năm 2012-Thông tin trên vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố.

NHNN đặt mục tiêu tín dụng năm 2014 tăng 12-14%
Năm 2014, NHNN đặt mục tiêu tín dụng tăng 12-14%

Như vậy, năm nay  tín dụng tăng không đạt chỉ tiêu, thấp hơn nhiều so mới chỉ tiêu đặt ra hồi đầu năm là 12%.

Theo cơ quan quản lý này, tăng trưởng tín dụng tuy thấp hơn chỉ tiêu nhưng tăng cao hơn mức tăng của năm 2012 (khoảng 7%) và chất lượng tín dụng, hiệu quả tín dụng đối với nền kinh tế cũng được cải thiện.

Cơ cấu tín dụng được tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là với các lĩnh vực ưu tiên; cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích giảm dần cả về số tuyệt đối và tỷ trọng. Đến cuối tháng 11/2013, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 17%, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 24,51%, xuất khẩu tăng 3,32%, công nghiệp hỗ trợ tăng 10,84% so với cuối năm 2012.

Cũng trong năm 2013, NHNN giảm 2%/năm các mức lãi suất điều hành; giảm 3%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên; giảm 1%/năm lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi bằng VND, từ cuối tháng 6 cho phép các tổ chức tín dụng (TCTD) tự ấn định lãi suất tiền gửi VND có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với các giải pháp trên kết hợp với điều hành linh hoạt cung ứng tiền, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm 2-5%/năm (trở về mức lãi suất của giai đoạn 2005-2006) nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ, thanh khoản VND của hệ thống các TCTD được giữ.

Tính đến 12/12, tổng phương tiện thanh toán tăng 14,64% so với cuối năm 2012, tiếp tục tăng ở mức phù hợp với mục tiêu định hướng 14-16% cho cả năng; huy động vốn tăng 15,61%, trong đó bằng ngoại tệ tăng 13,7%, bằng VND tăng khá cao 15,93% so với cuối năm 2012.

Năm 2014, chỉ tiêu tổng phương tiện thanh toán năm được NHNN đưa ra là tăng khoảng 16-18%, tín dụng tăng khoảng 12-14% và được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ; lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý, phù hợp với các cân đối kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Để đạt được các mục tiêu trên, NHNN sẽ điều hành chủ động, linh hoạt các mức lãi suất của NHNN để kiểm soát và điều tiết lãi suất thị trường phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến lạm phát, góp phần ổn định thị trường tiền tệ; tiếp tục áp dụng trần lãi suất tiền gửi bằng VND để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, xem xét không quy định trần lãi suất huy động khi thị trường tiền tệ ổn định và thanh khoản của hệ thống TCTD cải thiện vững chắc.

Ngoài ra, cơ quan quản lý này theo dõi sát diễn biến tỷ giá, thị trường tiền tệ, ngoại hối, thường xuyên rà soát số liệu dự báo cán cân thanh toán quốc tế để có cơ sở đánh giá cung cầu ngoại tệ, theo đó điều hành tỷ giá phù hợp, tiếp tục khắc phục tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước; phối hợp chặt chẽ giữa điều hành tỷ giá và lãi suất theo hướng khuyến khích nắm giữ VND, hạn chế sự dịch chuyển sang USD.

NHNN cũng kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo định hướng tín dụng cả năm 2014; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hệ thống TCTD mở rộng tín dụng trên cơ sở nguồn vốn lành mạnh, đảm bảo chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống; chỉ đạo các TCTD cân đối nguồn vốn phục vụ kịp thời cho Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…