Tài chính


NHNN không đề cập việc nới thời hạn thu nợ phi sản xuất

NHNN không đề cập việc nới thời hạn thu nợ phi sản xuất. Ngày 30/5, trong buổi làm việc với một số NHTMCP phía Nam nhằm khảo sát tiến độ thu nợ cho vay phi SX, lãnh đạo NHNN đã không đề cập đến phương án nới thời hạn thu nợ phi SX.

Tin liên quan