Cộng đồng mạng


Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm. Với những cách chống trộm siêu hài hước, độc đáo mà chỉ Việt Nam mới có dưới đây thì đảm bảo trộm sẽ mất việc làm ngay lập tức.

Tin liên quan

Với những cách chống trộm siêu hài hước, độc đáo mà chỉ Việt Nam mới có dưới đây thì đảm bảo trộm sẽ mất việc làm ngay lập tức.

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Vì quần cùng kích thước nên rất dễ bị lấy mất, khóa lại cho chắc

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Trộm mà thấy cũng phải phì cười!

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Dép tổ ong huyền thoại lại cần phải khóa kỹ lưỡng hơn nữa.

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Muốn an toàn thì phải làm lồng sắt để bảo vệ ti vi như thế này

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Có phải ổ khóa quá hoành tráng so với “tài sản” cần bảo vệ không?

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Đây là cách vừa bảo vệ xe và quảng cáo khóa.

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Buộc thế này có uống say cũng không sợ mất dép đi về.

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Thế này mới chắc ăn...

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Muôn vàn kiểu khóa

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Lấy được đôi dép cũng thật gian nan

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Đến sọt rác cũng cần phải khóa cơ mà

Những cách chống trộm siêu hài hước khiến trộm mất việc làm

Như thế này là an toàn nhất