Cười


Những câu hỏi khó đỡ (phần 16)

Những câu hỏi khó đỡ (phần 16). Xin hỏi muỗi có thể bay cao tối đa bao nhiêu mét?

Tin liên quan

Những câu hỏi khó đỡ (phần 16)

Kim la bàn một đầu luôn hướng về phía bắc và một đầu luôn hướng về cực Nam. Vì sao nó không quay hướng khác?

Những câu hỏi khó đỡ (phần 16)

Tôi muốn tránh muỗi, nên đã chọn ở tầng 5, vậy mà nhà vẫn còn loại côn trùng này. Xin hỏi muỗi có thể bay cao tối đa bao nhiêu mét? 

Những câu hỏi khó đỡ (phần 16)

Lạc đà có thể sống trong sa mạc hàng tháng mà không cần uống nước. Không biết nó trữ nước thế nào? Liệu con người có thể dùng nước trong cơ thể nó để không bị khát không?

Những câu hỏi khó đỡ (phần 16)

Phi thuyền bay vào vũ trụ nhờ tên lửa đẩy từ trái đất. Nhưng khi phi hành gia đáp lên mặt trăng rồi, làm thể nào để họ có thể quay về khi không có tên lửa đẩy?

> Xem trả lời

Trùm Sò

Những câu hỏi khó đỡ (phần 16)

Những câu hỏi khó đỡ

Số 0 trong số La Mã được viết như thế nào?