Giáo dục


Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to. Một bộ ảnh về những chân lí nhỏ trong cuộc sống với những hình ảnh dễ thương, hài hước đã được các bạn trẻ chia sẻ liên tục trên mạng những ngày gần đây.

Tin liên quan

Một bộ ảnh về những "chân lí nhỏ" trong cuộc sống với những hình ảnh dễ thương, hài hước đã được các bạn trẻ chia sẻ liên tục trên mạng những ngày gần đây.

"Tiền đâu phải là tất cả, nhưng thiếu nó thì vạn lần khó sống", hay "vấn đề càng phức tạp, thời gian càng có hạn",... là những bài học nhỏ trong cuộc sống đã được thể hiện bằng những hình vẽ mình họa khá hóm hỉnh. Đây cũng được coi là những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống nhưng đáng để chúng ta phải suy ngẫm.

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to