Kinh tế


Những sự kiện tiêu biểu ngành công thương

Những sự kiện tiêu biểu ngành công thương. Ngày 24/12, Bộ Công Thương công bố 10 sự kiện tiêu biểu năm 2015

Tin liên quan

Theo đó, các sự kiện tiêu biểu được bộ này đưa ra gồm: 

1. Công nghiệp phục hồi và mạnh (chỉ số sản xuất công nghiệp tăng xấp xỉ 10%, cao hơn nhiều và cao nhất so với mức tăng trong 5 năm 2011-2015). 

2. Ký kết các Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu, Hàn Quốc; Ký Hiệp định thương mại biên giới với Lào; Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu. 

3. Kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP; 

4. Phát điện tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện lai Châu, sớm hơn 3 tháng so với tiến độ. 

5. Khánh thành Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 Lào Cai. 

6. Năm đầu tiên thực hiện thành công Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về xăng dầu, qua đó đã góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong điều hành xăng dầu, bảo đảm nguyên tắc vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. 

7. Ngày 12 tháng 8 năm 2015, có dòng dầu thương mại đầu tiên tại mỏ Bir-Seba lô 433a-416b ở Algeria.

8. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ 2. 

9. Hạ thủy dàn khoan Tam đảo 05 - Công trình trọng điểm nhà nước về cơ khí. 

10. Cơ bản kết thúc cổ phần hoá các Tổng công ty, Công ty thuộc ngành công thương.