Cười


Những tình huống khó đỡ (phần 4)

Những tình huống khó đỡ (phần 4). Toilet ở Vạn Lý Trường Thành, người đẹp ngã cầu thang, xe cứu hỏa bị cháy…

Tin liên quan

Những tình huống khó đỡ (phần 4)

Cứu hỏa cho… xe cứu hỏa.

Những tình huống khó đỡ (phần 4)

Ông nào ném đĩa cũng ác lắm.

Những tình huống khó đỡ (phần 4)

Mỗi người một vẻ, mười phân… hoảng hồn.

Những tình huống khó đỡ (phần 4)

Không thiếu thể loại nào.

Những tình huống khó đỡ (phần 4)

Khổ thân…

Những tình huống khó đỡ (phần 4)

Cứ vô tư đi, nam một bên, nữ một bên…

Những tình huống khó đỡ (phần 4)

Anh rất tỉnh.

Những tình huống khó đỡ (phần 4)

Nỗ lực cứu hỏa rất đáng ghi nhận.

Những tình huống khó đỡ (phần 4)

Chừa cái tội bỏ nhà theo gái.

Những tình huống khó đỡ (phần 4)

Sau cú đánh này chắc anh giải nghệ luôn.