Tài chính


Nợ xấu trên 3% bị hạn chế cho vay chứng khoán

Nợ xấu trên 3% bị hạn chế cho vay chứng khoán. Ngày 20/11, lãnh đạo NHNN cho biết về cơ bản vẫn tạo điều kiện để cho vay đầu tư chứng khoán, nhưng phải đảm bảo ở mức an toàn

Tin liên quan

Đơn cử theo dự thảo, nếu tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu trên 3% sẽ không được cho vay đầu tư, kinh doanh cổ phiếu; các tổ chức tín dụng không được cho vay để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết; không được cho vay trung, dài hạn để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu. Vị này cùng cho hay, đã trao đổi và Ủy ban Chứng khoán hoàn toàn ủng hộ. 

Cơ quan thanh tra giám sát NHNN đang hoàn tất dự thảo thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với phương án: Các tổ chức tín dụng chỉ còn được cho vay đầu tư chứng khoán tối đa 5% vốn điều lệ thay vì mức 20% như quy định hiện hành.