Đời sống


Nợ xấu vẫn là mối lo lớn của ngân hàng

Nợ xấu vẫn là mối lo lớn của ngân hàng. Ngày 13-8, Công ty kiểm toán EY công bố Báo cáo khảo sát ngành Ngân hàng tại các thị trường mới nổi.

Tin liên quan

8, Công ty kiểm toán EY công bố Báo cáo khảo sát ngành Ngân hàng tại các thị trường mới nổi. 

Theo kết quả khảo sát, có 15/17 ngân hàng Việt Nam trông đợi cải thiện một phần kết quả kinh doanh. Các ngân hàng kỳ vọng vào sự cải thiện một phần tình hình kinh tế đất nước nhưng cũng lo ngại nhu cầu tiêu dùng yếu và năng suất lao động thấp có thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.

Trong khi đó, 24% các ngân hàng Việt Nam tham gia khảo sát nghĩ rằng nợ xấu là vấn đề quan trọng nhất mà nền kinh tế đang đối mặt và 76% nghĩ rằng nợ xấu là vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến ngành ngân hàng.

Anh Tú