Kinh tế


Ô tô Trường Hải: Lãi hợp nhất quý I/2011 đạt 208 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch năm

Ô tô Trường Hải: Lãi hợp nhất quý I/2011 đạt 208 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch năm. Công ty đăng ký mua lại 180.000 cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận trên thị trường tự do từ 27/6 - 31/8/2011.

Tin liên quan

Ô tô Trường Hải: Lãi hợp nhất quý I/2011 đạt 208 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch năm
Công ty đăng ký mua lại 180.000 cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận trên thị trường tự do từ 27/6 - 31/8/2011.

CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) công bố đăng ký mua lại 180.000 cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận trên thị trường tự do từ 27/6/2011 đến 31/8/2011. Trước đó Thaco không nắm giữ cổ phiếu quỹ nào.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2011 của Thaco như sau:

Doanh thu bán hàng đạt 2.807 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 8,84 tỷ đồng, doanh thu khác kông đáng kể.

LNTT quý I/2011 đạt 218,5 tỷ đồng, LNST đạt 209,3 tỷ đồng, LNST cổ đông công ty mẹ đạt 208,36 tỷ đồng, hoàn thành hơn 26% kế hoạch năm.

Về các chỉ tiêu báo cáo tài chính, tổng tài sản của Thaco tính đến thời điểm 31/3/2011 đạt hơn 8.400 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 4.485 tỷ đồng (tồn kho 2.844 tỷ). Nợ ngắn hạn 3.812 tỷ, trong khi vốn điều lệ công ty là 2.500 tỷ đồng.

Hoàng Ly
Theo SSC