Kinh tế


Ocean Group, VNR hợp tác bất động sản, tài chính

Ocean Group, VNR hợp tác bất động sản, tài chính. Ngày 22/6 tại Hà Nội, Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện nhằm khai thác phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và năng lực của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Tin liên quan

Ngày 22/6 tại Hà Nội, Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện nhằm khai thác phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và năng lực của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

CôngThương - Trong khuôn khổ thoả thuận, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cam kết ưu tiên lựa chọn OceanGroup là một đối tác hợp tác đầu tư nhằm phát triển hiệu quả các quỹ đất do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quản lý trên địa bàn cả nước để đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu dân cư, khu nhà ở, khu dịch vụ du lịch...; ưu tiên sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng tại OceanBank - một đơn vị thành viên của Ocean Group; tạo điều kiện để Ocean Group mở rộng việc cung cấp các dịch vụ của Ocean Group tới các đối tác, khách hàng của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam…

Về phía Ocean Group, Tập đoàn cam kết sử dụng các nguồn lực tốt nhất và bề dày kinh nghiệm về đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh bất động sản để thực hiện các dự án hợp tác với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng như các đối tác, đơn vị thành viên; ưu đãi về phí sử dụng dịch vụ, lãi suất, các điều kiện tín dụng, đầu tư, chứng khoán, xây dựng, kinh doanh khách sạn, kinh doanh bất động sản, quản lý khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ liên quan.

Tập đoàn cũng cam kết hỗ trợ và tạo mọi điều kiện có thể cho cán bộ công nhân viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam trong việc tiếp cận và nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính tiền tệ; cung cấp dịch vụ thanh toán thông thường, dịch vụ thanh toán mua vé tàu hỏa trực tuyến, dịch vụ thanh toán trực tuyến các hợp đồng vận tải hàng hóa bằng đường sắt; cam kết hỗ trợ, tư vấn giải pháp về công nghệ thông tin cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Ocean Group cho biết, trên cơ sở các nội dung đã được thoả thuận, trong thời gian tới OceanGroup và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chủ động cụ thể hóa thành các chương trình hành động, đề án, phương án thực hiện cụ thể đối với từng nội dung.