Công nghệ


Ống kính Lensbaby sẽ có phiên bản ngàm X-mount trong đầu năm nay

Ống kính Lensbaby sẽ có phiên bản ngàm X-mount trong đầu năm nay. Lensbaby là một loại ống kính đặc biệt bởi nguyên tắc hoạt động kỳ lạ của nó. Ống kính cho hiệu ứng gần giống ống kính Tiltshift, có khả năng thay đổi DOF, mặt phẳng nét tuỳ theo bộ co dãn của ống kính. Hiện tại Lensbaby hỗ trợ đủ các ngàm thông dụng như ngàm EF của Canon, ngàm F của Nikon, ngàm E của Sony nhưng chưa có ống kính nào hỗ trợ X-mount của Fuji. Mới đây trên diễn đàn của Lensbaby, đại diện của công ty đã xác nhận rằng Lensbaby đã bắt đầu làm ống kính ngàm X cho máy ảnh Fuji nhưng sẽ không bán ra từ đây cho đến cuối mùa xuân năm nay. Đại diện của công ty khuyến cáo rằng, nếu bạn muốn sử dụng Lensbaby trên máy ảnh ngàm X của Fuji thì có thể dùng các ngàm chuyển trên thị trường. Vì cơ chế hoạt động không dùng motor điện như các ống kính bình thường nên việc dùng ngàm chuyển sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của người dùng.

Tin liên quan

Ống kính Lensbaby sẽ có phiên bản ngàm X-mount trong đầu năm nay

Lensbaby là một loại ống kính đặc biệt bởi nguyên tắc hoạt động kỳ lạ của nó. Ống kính cho hiệu ứng gần giống ống kính Tiltshift, có khả năng thay đổi DOF, mặt phẳng nét tuỳ theo bộ co dãn của ống kính. Hiện tại Lensbaby hỗ trợ đủ các ngàm thông dụng như ngàm EF của Canon, ngàm F của Nikon, ngàm E của Sony nhưng chưa có ống kính nào hỗ trợ X-mount của Fuji. Mới đây trên diễn đàn của Lensbaby, đại diện của công ty đã xác nhận rằng Lensbaby đã bắt đầu làm ống kính ngàm X cho máy ảnh Fuji nhưng sẽ không bán ra từ đây cho đến cuối mùa xuân năm nay. Đại diện của công ty khuyến cáo rằng, nếu bạn muốn sử dụng Lensbaby trên máy ảnh ngàm X của Fuji thì có thể dùng các ngàm chuyển trên thị trường. Vì cơ chế hoạt động không dùng motor điện như các ống kính bình thường nên việc dùng ngàm chuyển sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của người dùng.

Ống kính Lensbaby sẽ có phiên bản ngàm X-mount trong đầu năm nay
Đại diện của Lensbaby trả lời trên diễn đàn của họ​

Ống kính Lensbaby sẽ có phiên bản ngàm X-mount trong đầu năm nay
Hiệu ứng đặc biệt khi dùng Lensbaby​

Theo Fujirumors