Cười


Ông sếp lo xa

Ông sếp lo xa. Một giám đốc dặn cô thư ký:

Tin liên quan

Ông sếp lo xa

- Nếu có cô gái nào tên Pi Pi gọi điện đến, hãy nhắn lại rằng tôi đến hiệu đồ da để trả tiền chiếc áo da cho cô ta nhé!

- Vâng!

- Nếu chủ tiệm áo da gọi điện đến, bảo họ rằng tôi đi ngân hàng lĩnh tiền!

- Vâng!

- Nếu ngân hàng gọi điện đến, bảo họ rằng tôi và kế toán đi làm thủ tục phiếu chi nhé! Nếu bên kế toán gọi điện, cô nói rằng tôi đến văn phòng chủ trì một cuộc họp quan trọng nhé!

- Còn nếu bên văn phòng giám đốc gọi đến thì sao?

- Nếu bên văn phòng giám đốc gọi điện đến, cô nói rằng vợ tôi có việc gấp tìm tôi, tôi không thể không đi gặp vợ được.

- Lỡ như bà nhà gọi đến?

- Nếu vợ tôi gọi điện đến thì nhắn với bà ấy rằng tôi vừa đi. Xin Thượng đế che chở cho bà ta!

- Còn nếu thượng đế gọi đến?

- !?

Thị Nở

Ông sếp lo xa

Cô thư ký thành thật

Cô thư ký mới vào làm việc ngày đầu tiên.