Công nghệ


Panasonic và Facebook sẽ hợp tác để tạo ra đĩa quang 1TB trong thời gian tới

Panasonic và Facebook sẽ hợp tác để tạo ra đĩa quang 1TB trong thời gian tới. Dự kiến cả hai sẽ cùng thúc đẩy để tạo ra những phiên bản lưu trữ 500GB và 1TB trong thời gian sắp tới. Các dữ liệu được lưu trữ trên Archival Discs sẽ là những dữ liệu mà hiếm khi người dùng cần truy xuất nhưng vẫn cần được giữ lại để sao lưu, ví dụ như những video từ nhiều năm trước hay một bức hình nào đó từ thuở Facebook mới lập...

Tin liên quan

Facebook có nhu cầu lưu trữ rất cao, họ không thể sử dụng những giải pháp truyền thống mà buộc phải tạo ra những giải pháp lưu trữ khác nhằm đáp ứng yêu cầu, rẻ tiền hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Facebook đã hợp tác với Panasonic từ nhiều năm nay để sử dụng đĩa lưu trữ 100GB dựa trên công nghệ Bluray của Panasonic nhưng hai công ty sẽ làm việc tốt hơn nữa để sử dụng phiên bản 300GB trong năm 2016 này.

Dự kiến cả hai sẽ cùng thúc đẩy để tạo ra những phiên bản lưu trữ 500GB và 1TB trong thời gian sắp tới. Các dữ liệu được lưu trữ trên Archival Discs sẽ là những dữ liệu mà hiếm khi người dùng cần truy xuất nhưng vẫn cần được giữ lại để sao lưu, ví dụ như những video từ nhiều năm trước hay một bức hình nào đó từ thuở Facebook mới lập...

Tham khảo: Panasonic