Kinh tế


PFL: PVX đã mua gần 540.000 cổ phiếu nâng tỷ lệ nắm giữ lên 33,18%

PFL: PVX đã mua gần 540.000 cổ phiếu nâng tỷ lệ nắm giữ lên 33,18%. Ngày thay đổi sở hữu: 20/06/2011.

Tin liên quan

PFL: PVX đã mua gần 540.000 cổ phiếu nâng tỷ lệ nắm giữ lên 33,18%
Ngày thay đổi sở hữu: 20/06/2011.

Công ty Cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam (PFL) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX)

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 16.051.875 CP (tỷ lệ 32,1%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 538.300 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.590.175 CP (tỷ lệ 33,18%)

Ngày thay đổi sở hữu: 20/06/2011.

Minh Thành

Theo HNX