Tài chính


PGS-TS Trần Hoàng Ngân: Chính phủ cần lập Ban xử lý nợ Bất động sản

PGS-TS Trần Hoàng Ngân: Chính phủ cần lập Ban xử lý nợ Bất động sản. PGS-TS Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia, cho rằng dư nợ vay BĐS khoảng 235.000 tỉ đồng là yếu tố gây bất ổn lãi suất.

Tin liên quan