Cười


Pha tai nạn nhớ đời

Pha tai nạn nhớ đời  . Trượt chân ngã từ trên mái nhà, ngã khi đang thực hiện động tác đu xà đơn, ngã đập mặt xuống đất khi nhào lộn...

Tin liên quan

Trượt chân ngã từ trên mái nhà, ngã khi đang thực hiện động tác đu xà đơn, ngã đập mặt xuống đất khi nhào lộn.../ /

Hoài Nam (Nguồn: YouTube)

* Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây