Kinh tế


Phải hài hòa các chính sách tiền tệ

Phải hài hòa các chính sách tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng dưới 20% trong suốt cả năm 2011 và giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất. Nhưng việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong thời gian qua cho thấy, nếu giữa các chính sách về tiền tệ không hài hòa với nhau thì sẽ chỉ loay hoay chạy theo dư luận xã hội.

Tin liên quan