Cười


Phân biệt vịt

Phân biệt vịt. Lần đầu tiên từ thành phố về thăm quê, một anh sinh viên trẻ nọ hỏi chơi chú mình nhân dịp ra đồng thăm ruộng.

Tin liên quan

- Chú Sáu, cả bầy vịt này, chú biết vịt nào là con vịt đực, vịt mái, và vịt mái tơ?

- Dễ thôi cháu! Con vịt hối hả chạy là con mái tơ, con chạy đuổi theo là con vịt đực, còn con đứng… lớ ngớ chẳng chạy chẳng rượt là con vịt mái đó cháu ơi!

- Trời!

Ily sưu tầm

* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: