Thế giới


Phản đối các phần tử cực đoan đốt cờ Việt Nam tại Campuchia

Phản đối các phần tử cực đoan đốt cờ Việt Nam tại Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 13/8 đã kịch liệt lên tiếng phản đối việc một số phần tử cực đoan Khmer Kampuchea Krom tổ chức biểu tình và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh vào ngày 12/8.

Tin liên quan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 13/8 đã kịch liệt lên tiếng phản đối việc một số phần tử cực đoan Khmer Kampuchea Krom tổ chức biểu tình và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh vào ngày 12/8.

Ngày 13/8/2014, trước việc một số phần tử cực đoan Khmer Kampuchea Krom tổ chức biểu tình và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:

“Việt Nam kịch liệt phản đối việc những phần tử cực đoan Khmer Kampuchea Krom tổ chức biểu tình bất hợp pháp và đốt quốc kỳ của Việt Nam tại Phnom Penh ngày 12/8/2014. Đây là những hành động ngang ngược, cố tình xúc phạm nghiêm trọng tình cảm của nhân dân Việt Nam, không phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Chúng tôi yêu cầu Campuchia xét xử nghiêm minh theo pháp luật và có các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, không để tình trạng trên tái diễn.”

PV

Dân trí
Thế giới