Kinh tế


Phạt 2 công ty vi phạm về chứng khoán

Phạt 2 công ty vi phạm về chứng khoán. (Dân trí) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt Công ty CP Chứng khoán APEC (Hà Nội) và Công ty CP CNG Việt Nam (TP Vũng Tàu) tổng cộng 240 triệu đồng vì các vi phạm về chứng khoán.

Tin liên quan

(Dân trí) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt Công ty CP Chứng khoán APEC (Hà Nội) và Công ty CP CNG Việt Nam (TP Vũng Tàu) tổng cộng 240 triệu đồng vì các vi phạm về chứng khoán.


Kết quả thanh tra hoạt động của Công ty CP chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cho thấy, từ đầu năm 2010 đến 20/4/2011, công ty đã có một số hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán: bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện những nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định, không lưu giữ đầy đủ bằng chứng chứng minh việc đặt lệnh của khách hàng, chưa thực hiện tách bạch tiền của nhà đầu tư với tiền của công ty, chưa thực hiện đóng cửa một số đại lý nhận lệnh.
 
Phạt 2 công ty vi phạm về chứng khoán
Công ty chứng khoán APEC có nhiều vi phạm quy định về chứng khoán (Ảnh minh họa).

Với các vi phạm này, Công ty APEC bị xử phạt 130 triệu đồng.

UBCKNN cũng quyết định xử phạt công ty CP CNG Việt Nam 110 triệu đồng vì đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% vốn điều lệ cho 513 cổ đông để tăng vốn điều lệ từ 125 tỷ đồng lên 162,5 tỷ đồng nhưng không báo cáo UBCKNN.

H.K