Cổng nhân đạo


Phát động chiến dịch " Sánh bước yêu thương"

Phát động chiến dịch Sánh bước yêu thương . 100 gia đình chiến sĩ biển đảo sẽ được giúp đỡ theo dự án Sánh bước yêu thương với gia đình các chiến sĩ biển đảo quê hương có con em, người thân bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo do Quỹ Vì trẻ em khuyết tật phối hợp với nhiều tổ chức cùng phát động sáng 22-6 tại TP.HCM.

Tin liên quan

100 gia đình chiến sĩ biển đảo sẽ được giúp đỡ theo dự án “Sánh bước yêu thương với gia đình các chiến sĩ biển đảo quê hương có con em, người thân bị khuyết tật, bệnh hiểm nghèo” do Quỹ Vì trẻ em khuyết tật phối hợp với nhiều tổ chức cùng phát động sáng 22-6 tại TP.HCM.

Phát động chiến dịch  Sánh bước yêu thương


Phát động chiến dịch  Sánh bước yêu thương

Rất nhiều tấm lòng đã tự nguyện cùng “sánh bước yêu thương” với các gia đình chiến sĩ. Như giáo sư - bác sĩ Quỳnh Kiều, giám đốc Project Vietnam Foundation từ Viện Nhi khoa Hoa Kỳ, cũng kịp bay về, cùng với 40 chuyên gia về chăm sóc và phục hồi khả năng cho trẻ em khuyết tật.

Phát động chiến dịch  Sánh bước yêu thương

Bộ Thông tin - truyền thông cũng cho phép mở đầu số nhân đạo 1406 từ ngày 10/06 đến hết ngày 09/08/2014 để kêu gọi sự đóng góp cho trẻ em khuyết tật, đặc biệt là con em chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo, với cú pháp TEKT (12.000 đ/sms). Công ty Ernst & Young Việt Nam chính thức tài trợ một gói kiểm toán, đảm bảo việc triển khai và sử dụng số tiền đóng góp một cách minh bạch và đúng mục đích.

Theo tuoitre.vn