Xã hội


Phê chuẩn thành viên UBND quận Ba Đình, Đống Đa nhiệm kỳ 2011-2016

Phê chuẩn thành viên UBND quận Ba Đình, Đống Đa nhiệm kỳ 2011-2016. (HNMO) - Ngày 22-6, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2888/QĐ-UBND và Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên của 2 quận Ba Đình và Đống Đa, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tin liên quan

(HNMO) - Ngày 22-6, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2888/QĐ-UBND và Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên của 2 quận Ba Đình và Đống Đa, nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, Ông Phạm Văn Chanh giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhiệm kỳ 2011-2016; Ông Đỗ Viết Bình, Ông Nguyễn Phong Cầm, Ông Nguyễn Thế Công giữ chức danh các Phó Chủ tịch quận và 04 ủy viên gồm: Ông Nguyễn Đức Dũng, Ông Nguyễn Xuân Đình, Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Ông Đỗ Thế Vinh.

Các chức danh của UBND quận Đống Đa như sau: Ông Trần Đức Học giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận, nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Chủ tịch quận gồm: Bà Hà Thị Lê Nhung, Ông Nguyễn Quang Phục, Ông Trần Việt Trung, Ông Phan Hồng Việt và các ủy viên gồm: Ông Bùi Văn Đại, Ông Nguyễn Xuân Mè, Ông Đào Trường Sơn, Bà Nguyễn Thị Việt Yên.