Xã hội


Phú Thọ sẽ giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 1,5%

Phú Thọ sẽ giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 1,5%. (Chinhphu.vn) - Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015 vừa được UBND tỉnh Phú Thọ thông qua với mục tiêu cụ thể là đến năm 2015, giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 1,5% so với tổng số trẻ em toàn tỉnh.

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) - Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015 vừa được UBND tỉnh Phú Thọ thông qua với mục tiêu cụ thể là đến năm 2015, giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 1,5% so với tổng số trẻ em toàn tỉnh.

Chương trình này được xây dựng nhằm tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực...

Đối tượng của chương trình ưu tiên trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ bị xâm hại, trẻ bị bạo lực; người chưa thành niên từ 16 đến dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật.

Chương trình đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2015, giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 1,5% so với tổng số trẻ em toàn tỉnh. Bên cạnh đó, xây dựng Trung tâm công tác xã hội trẻ em cấp tỉnh và đưa vào hoạt động hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Chương trình sẽ thực hiện 5 dự án: Dự án truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; Dự án duy trì và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Dự án xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; Dự án xây dựng và nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng và Dự án nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Chương trình được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh với tổng kinh phí là 52,55 tỷ đồng.

Được biết, hiện toàn tỉnh Phú Thọ có 328.221 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 24,98% dân số. Tỉnh Phú Thọ đã đạt mức sinh thay thế năm 2003, quy mô gia đình ít con đã được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Phú Thọ đã giảm từ 33,1% năm 2000 xuống còn 17,56% năm 2010; tỷ lệ chết của trẻ em dưới 1 tuổi giảm còn 7‰. Trẻ em được đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập, được chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí.

 

Thu Hương