Du lịch


Quảng bá du lịch biển, đảo Việt Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế

Quảng bá du lịch biển, đảo Việt Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế. VH- Tổng cục Du lịch (TCDL) đang xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia năm 2011 và đề nghị các Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp du lịch, lữ khách, khách sạn có nhu cầu tham gia gian hàng chung của TCDL tại các hội chợ du lịch quốc tế gửi đăng ký về TCDL trước ngày 15.7.2011.

Tin liên quan

Quảng bá du lịch biển, đảo Việt Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế Trang chủ >Du lịch > Quảng bá du lịch biển, đảo Việt Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế

Quảng bá du lịch biển, đảo Việt Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế (15/06/2011)

Quảng bá du lịch biển, đảo Việt Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế
VH- Tổng cục Du lịch (TCDL) đang xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia năm 2011 và đề nghị các Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp du lịch, lữ khách, khách sạn có nhu cầu tham gia gian hàng chung của TCDL tại các hội chợ du lịch quốc tế gửi đăng ký về TCDL trước ngày 15.7.2011.

Nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch đạt hiệu quả cao, TCDL đã chọn 4 hội chợ du lịch quốc tế danh tiếng diễn ra trong 3 tháng cuối năm 2011 để tham gia: JATA (Tokyo- Nhật Bản) từ 29.9- 2.10; ITB’s ASIA (Singapore) từ 19- 21.10; CITM (Côn Minh- Trung Quốc) từ 27.10- 30.10; WTM (London- Anh) từ 7-10.11.

Du lịch biển đảo và các sản phẩm du lịch biển độc đáo, hấp dẫn của Việt Nam sẽ được tập trung quảng bá tại các hội chợ này.

NGUYỄN ANH