Du lịch


Quảng bá du lịch đường sông và biển đảo

Quảng bá du lịch đường sông và biển đảo. VH- Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển du lịch đường sông, biển đảo của TP.HCM, đồng thời giúp du khách và cộng đồng nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên du lịch sông nước, biển đảo…

Tin liên quan

Quảng bá du lịch đường sông và biển đảo
VH- Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển du lịch đường sông, biển đảo của TP.HCM, đồng thời giúp du khách và cộng đồng nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ tài nguyên du lịch sông nước, biển đảo…

Sở VHTTDL TP.HCM sẽ tiến hành quảng bá du lịch đường sông và biển đảo của TP trong dịp Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm nay (dự kiến diễn ra trong hai ngày từ 12-13.9).

Lễ hội năm nay còn có sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch có thế mạnh và kinh nghiệm khai thác du lịch đường sông, các trường nghiệp vụ du lịch, chuyên gia du lịch…

Đây còn là dịp nghiên cứu, phân tích về phương thức tổ chức của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, từ đó tiến đến việc đề xuất nâng cấp thành lễ hội cấp TP cũng như xây dựng thành lễ hội biển hằng năm của TP.

T.HOÀN