Xã hội


Quảng Bình thí điểm thi tuyển lãnh đạo

Quảng Bình thí điểm thi tuyển lãnh đạo. Tỉnh Quảng Bình thí điểm thi tuyển cấp trưởng phòng của Bệnh viện đa khoa Đồng Hới và trường THPT số 1 Bố Trạch trong năm 2014, nhằm thu hút những người có năng lực, đạo đức tốt để bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý.

Tin liên quan

Tỉnh Quảng Bình vừa ban hành đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2014-2016. Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ cho hay, trong năm 2014, tỉnh thí điểm thi tuyển hai chức danh cấp trưởng ở Bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới và trường THPT số 1 huyện Bố Trạch.

Quảng Bình thí điểm thi tuyển lãnh đạo

Tỉnh Quảng Bình thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo ở hai đơn vị trong năm 2014. Ảnh: Việt Anh.

Theo đề án được phê duyệt, nội dung thi tuyển gồm phỏng vấn kiến thức chung và thuyết trình, bảo vệ chương trình hành động. Ứng viên được tạo thuận lợi tiếp cận, tìm hiểu hoạt động của đơn vị thi tuyển, từ đó đánh giá thực trạng trong 3 năm qua, đưa ra mục tiêu phát triển cơ quan trong 5 năm giữ chức vụ, một số tình huống cụ thể trong giải quyết công việc với cương vị cấp trưởng.

Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý nhằm khuyến khích những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt tham gia đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Việc thi tuyển cũng tạo động lực để cán bộ phấn đấu, rèn luyện; tạo điều kiện và cơ hội để những cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý.

Sau thí điểm thi tuyển năm 2014, các năm sau Quảng Bình sẽ triển khai thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trên phạm vi toàn tỉnh, ở các cấp sở ban ngành, huyện thị thành phố.

Hoàng Táo - Việt Anh