Giáo dục


Quảng Nam: Cấm giáo viên dạy thêm học sinh ở lớp chính khóa

Quảng Nam: Cấm giáo viên dạy thêm học sinh ở lớp chính khóa. Ngày 5/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ban hành quyết định, quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Ngày 5/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ban hành quyết định, quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định này, người dạy thêm, học thêm và các đơn vị, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêmcó thu tiền, không dạy thêm cho học sinh của lớp chính khóa mà giáo viên đang giảng dạy tại trường, trừ trường hợp dạy thêm tại chính trường mình do hiệu trưởng nhà trường phân công.

Quảng Nam: Cấm giáo viên dạy thêm học sinh ở lớp chính khóa
Giáo viên Quảng Nam không được dạy thêm cho học sinh mình dạy chính khóa ở trường.

Không cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

Quy định cũng nói rõ các trường hợp không được tổ chức dạy thêm, học thêm: Không dạy thêm đối với học sinh mầm non, tiểu học và học sinh ở các cấp học khác đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại trường. Các cá nhân không có bằng, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm không được mở lớp, không được tham gia giảng dạy tại các lớp dạy thêm, học thêm. Giáo viên hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được phép tổ chức hoặc tham gia tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường.

Thời gian dạy thêm. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường, tùy theo điều kiện cơ sở vật chất của mỗi trường, có thể tổ chức các lớp dạy thêm vào các buổi khác nhau trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến các lớp học chính khóa; mỗi học sinh học thêm không quá 6 tiết/môn học/tuần (mỗi tiết 45 phút).

Thời gian, buổi sáng bắt đầu từ 7h30 và kết thúc trước 10h30.Buổi chiều bắt đầu từ 14h00 và kết thúc trước 17h00.Buổi tối bắt đầu từ 18h00 và kết thúc trước 21h00.

Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường tùy theo thỏa thuận giữa tổ chức dạy thêm với người học và phụ huynh học sinh trên cơ sở không bắt đầu dạy trước 7h00 và không kết thúc sau 21h00 hàng ngày.Các lớp dạy thêm, học thêm không được tổ chức vào ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, nghỉ tết.

Về quy mô lớp dạy thêm không quá 45 học sinh/lớp đối với việc dạy thêm, học thêmtrong nhà trường.Phải đảm bảo diện tích tối thiểu 1,1m2/người học và không quá 45 học sinh/lớp đối với việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố trực tiếp hoặc ủy quyền cho trưởng phòng GD-ĐT huyện, thành phố cấp giấy phép dạy thêmcho các trường học, tổ chức, cá nhân xin mở lớp. Quyết định này cũng quy định mức thu tiền học thêm trong và ngoài nhà trường. Trong đó, học sinh thuộc diện hộ nghèo được miễn 100% tiền học thêm.

Công Bính

Quảng Nam: Cấm giáo viên dạy thêm học sinh ở lớp chính khóa Ngày 5/5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ban hành quyết định, quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.Quảng Nam: Cấm giáo viên dạy thêm học sinh ở lớp chính khóa
364
Dân trí
Giáo dục - Khuyến học