Xã hội


Quảng Ngãi lại động đất

Quảng Ngãi lại động đất. Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, lúc 9 giờ 7 phút 10 giây ngày 24.7, tại huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Tin liên quan

Theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, lúc 9 giờ 7 phút 10 giây ngày 24.7, tại huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Trước đó, tối 18.7, tại huyện miền núi Sơn Tây cũng đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 2,8 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Được biết, Viện Vật lý địa cầu đang xây dựng phương án đề xuất với các bộ, ngành T.Ư lập khoảng 4 trạm quan trắc, thu thập thêm dữ liệu để phân tích, xác định rõ nguyên nhân gây ra động đất ở huyện miền núi Sơn Tây. 

Hiển Cừ