Xã hội


Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. * Bổ sung Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự vùng biển đảo Cuối buổi sáng nay, 14-7, phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức bế mạc sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự dự kiến.

Tin liên quan