Giáo dục


Ra mắt sách điện tử về giáo dục châu Á - Thái Bình Dương

Ra mắt sách điện tử về giáo dục châu Á - Thái Bình Dương. Hội đồng Anh vừa cho phát hành quyển sách điện tử Những thử thách to lớn trong giáo dục châu Á - Thái Bình Dương bao gồm những phân tích về các vấn đề cấp bách nhất có ảnh hưởng quan trọng và góp phần tạo hình cho nền giáo dục khu vực trong những năm tới.

Tin liên quan

Hội đồng Anh vừa cho phát hành quyển sách điện tử “Những thử thách to lớn trong giáo dục châu Á - Thái Bình Dương” bao gồm những phân tích về các vấn đề cấp bách nhất có ảnh hưởng quan trọng và góp phần tạo hình cho nền giáo dục khu vực trong những năm tới.

Cuốn sách được viết bởi những chuyên gia giáo dục toàn cầu, mở đầu với bài viết đầy tâm huyết của chuyên gia giáo dục và nhà sản xuất phim nổi tiếng - Huân tước Puttnam, sẽ mang lại những thông tin cho các nhà dự luật, lãnh đạo các trường ĐH và doanh nghiệp, giảng viên. Người quan tâm có thể tải miễn phí tại địa chỉ: //www.britishcouncil-educationchallenges.com.

Tr.Đặng