Tài chính


Rủi ro ngắn hạn vẫn rất lớn

Rủi ro ngắn hạn vẫn rất lớn. Theo các CTCK, thị trường sẽ quay trở lại xu hướng giảm, vì vậy, nhà đầu tư nên hạn chế tranh mua bằng mọi giá, duy trì tỷ lệ tiền mặt cao khi rủi ro ngắn hạn vẫn rất lớn.

Tin liên quan