Giáo dục


Sách toán dành cho cả phụ huynh và học sinh

Sách toán dành cho cả phụ huynh và học sinh. Theo các chuyên gia về toán học, việc học toán đúng phương pháp sẽ giúp trẻ học được cách giải quyết vấn đề, rèn luyện năng lực trí tuệ khi thường xuyên sử dụng các hoạt động trí tuệ phổ biến như: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát…

Tin liên quan

Theo các chuyên gia về toán học, việc học toán đúng phương pháp sẽ giúp trẻ học được cách giải quyết vấn đề, rèn luyện năng lực trí tuệ khi thường xuyên sử dụng các hoạt động trí tuệ phổ biến như: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát… 

Với mong muốn đổi mới phương pháp học toán cho trẻ em, giúp trẻ tiếp xúc với toán học bằng sự hứng thú, thoải mái sáng tạo, TS Chu Cẩm Thơ vừa đưa ra bộ sách “Học toán thật thích”. Điểm đáng chú ý là mỗi tập sách này gồm hai phần. Phần dành cho phụ huynh là những gợi ý cần thiết về phương pháp và giá trị của kiến thức, giúp phụ huynh dễ dàng giúp trẻ học tập tốt và phần dành cho trẻ em là những bài tập thú vị giúp các em rèn luyện qua các chủ đề. 

Bảo Anh