Bảo mật


Sản phẩm ATTT 2015 sẽ được đo đạc, xét nghiệm bởi chuyên gia

Sản phẩm ATTT 2015 sẽ được đo đạc, xét nghiệm bởi chuyên gia. Sản phẩm an toàn thông tin có chất lượng cao của năm 2015 sẽ được đánh giá, đo đạc các thông số bởi...

Tin liên quan

Trong chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2015 sẽ tiếp tục có hoạt bình chọn sản phẩm an toàn thông tin, với danh hiệu mang tên “Sản phẩm an toàn thông tin có chất lượng cao của năm 2015”. Đây không phải là hoạt động mới nhưng về cách thức sẽ không bình chọn trực tuyến rộng rãi như các năm trước mà việc bình chọn năm nay sẽ được tổ chức với cách thức mới.

Theo thông cáo mới nhất từ Hiệp hội An toàn Thông tin VNISA, nhiều phòng thí nghiệm về an toàn thông tin của các tổ chức sẽ được mời tham gia đánh giá, đo đạc các thông số chất lượng của sản phẩm. Như trong Quy chế bình chọn, xếp hạng và công nhận danh hiệu “Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao hàng năm” mới được ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-VNISA của VNISA cũng nêu rõ Hội đồng Bình chọn sẽ bao gồm đại diện từ các thành viên VNISA, các chuyên gia an toàn thông tin độc lập được mời, chuyên gia an toàn thông tin đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước cùng đại diện các báo và tạp chí chuyên ngành an toàn thông tin.

Sản phẩm ATTT 2015 sẽ được đo đạc, xét nghiệm bởi chuyên gia

Sản phẩm an toàn thông tin có chất lượng cao của năm 2015 sẽ được đánh giá, đo đạc, xét nghiệm các thông số bởi các chuyên gia. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Mục tiêu của cách thức mới này không nằm ngoài mong muốn đánh giá chính xác chất lượng sản phẩm, qua đó phát hiện và tôn vinh các sản phẩm về an toàn thông tin của doanh nghiệp trong nước.

Trường hợp thành viên Hội đồng Bình chọn là chủ sở hữu hoặc là đại diện chủ sở hữu các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin đã đăng ký tham gia bình chọn thì sẽ không tham gia bỏ phiếu cho những sản phẩm, dịch vụ đó.

Kết quả bình chọn sẽ được công bố tại Hội thảo quốc tế vào ngày 1/12/2015 tại Hà Nội, ngày khép lại chuỗi sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2015. Trong những năm tiếp theo Ban Tổ chức sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm và tổ chức bình chọn danh hiệu cho các loại hình dịch vụ và giải pháp về an toàn thông tin.

Hoạt động bình chọn sản phẩm an toàn thông tin là một trong những sự kiện bên lề nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn thông tin, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về an toàn thông tin và khuyến khích việc ứng dụng, phát triển CNTT một cách bảo mật và an toàn.