Xã hội


SCIC tăng vốn điều lệ lên 50.000 tỉ đồng

SCIC tăng vốn điều lệ lên 50.000 tỉ đồng. Hôm nay 24.7, tại hội nghị giao ban với báo chí 6 tháng đầu năm, lãnh đạo của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) bật mí, đơn vị này sẽ tăng vốn điều lệ lên 50.000 tỉ đồng vào năm 2015. Mức tăng này gấp 10 lần số vốn khi mới thành lập vào năm 2005.

Tin liên quan

Hôm nay 24.7, tại hội nghị giao ban với báo chí 6 tháng đầu năm, lãnh đạo của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước bật mí, đơn vị này sẽ tăng vốn điều lệ lên 50.000 tỉ đồng vào năm 2015. Mức tăng này gấp 10 lần số vốn khi mới thành lập vào năm 2005.

Cũng theo lãnh đạo SCIC, về chiến lược dài hạn, đơn vị này sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực chính: Viễn thông, dược, bảo hiểm, sản xuất vật liệu, ngân hàng-bảo hiểm và xây lắp.

Theo quy định của Chính phủ, SCIC được quản lý quỹ sau cổ phần hóa doanh nghiệp (những doanh nghiệp độc lập không thuộc các tập đoàn). Số tiền này sẽ được SCIC quản lý với vai trò như thủ quỹ, khi Chính phủ cần sẽ có quyết định chi tiêu.

Tuy nhiên, theo SCIC hiện vẫn còn một số doanh nghiệp ở địa phương sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng chưa chuyển số tiền dôi ra về SCIC. Để thu hồi phần vốn này, thời gian tới, SCIC sẽ đề xuất cưỡng chế những trường hợp cố tình chây ỳ.

Về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014, SCIC cho biết đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và đạt mức tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013. Theo đó, tổng doanh thu đạt 3.355 tỉ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 57,4% so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.817 tỉ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 55,1% so với kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.625 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 54,8% so với kế hoạch.

6 tháng đầu năm 2014, SCIC thực hiện bán vốn thành công tại 31 doanh nghiệp. Trong đó bán hết 26 doanh nghiệp và bán bớt vốn tại 5 doanh nghiệp, giá trị thu về 863 tỉ đồng, đạt 65% kế hoạch bán vốn và tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước, chênh lệch bán vốn đạt 394 tỉ đồng, bằng 1,84 lần so với giá trị sổ sách. 

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp bán vốn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch do tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán, môi trường đầu tư vẫn khó khăn.

Lê Quân