Xã hội


Sẽ chỉ có 4 phó thủ tướng

Sẽ chỉ có 4 phó thủ tướng. Đề cử ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình - giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sáng nay (2.8), Thủ tướng đọc tờ trình đề cử nhân sự vào các chức danh phó thủ tướng và các thành viên Chính phủ.

Tin liên quan

Chính phủ trình nhân sự khoá XIII:

Đề cử ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình - giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sáng nay (2.8), Thủ tướng đọc tờ trình đề cử nhân sự vào các chức danh phó thủ tướng và các thành viên Chính phủ.

Ngày 1.8, QH đã họp để thảo luận về nhân sự tổng kiểm toán nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ. Theo tờ trình của Thủ tướng thì cơ cấu bộ máy Chính phủ về cơ bản vẫn giữ nguyên như khoá XII gồm 22 bộ và cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan trực thuộc Chính phủ nhưng không có chức năng quản lý hành chính nhà nước và 4 phó thủ tướng.

Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã đọc tờ trình nhân sự tổng kiểm toán nhà nước. Theo tờ trình: Sau khi xem xét năng lực và có sự trao đổi với Thủ tướng Chính phủ, UBTVQH nhận thấy ông Đinh Tiến Dũng - sinh ngày 10.5.1961, quê quán: Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình, cử nhân kinh tế tài chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - đủ tiêu chuẩn để đề cử QH bầu vào vị trí tổng kiểm toán nhà nước.    

Tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đọc tờ trình cơ cấu Chính phủ khoá XIII để QH thảo luận và cho ý kiến. Theo tờ trình, Thủ tướng đã đánh giá lại cơ cấu tổ chức của Chính phủ khoá XII gồm 22 bộ và cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan trực thuộc Chính phủ nhưng không có chức năng quản lý hành chính. Nếu so với khoá trước thì số cơ quan thuộc Chính phủ đã giảm... Ưu điểm của cơ cấu Chính phủ khoá XII là bộ máy đã được sắp xếp, điều chỉnh tinh gọn và hợp lý hơn trên cơ sở sắp xếp một số bộ theo hình thức đa ngành, đa lĩnh vực. Các bộ được tổ chức lại đã hoạt động ổn định, cơ quan trong bộ được sắp xếp lại phù hợp hơn với đối tượng quản lý, hình thành cơ quan quản lý với những chuyên ngành quan trọng trong bộ... Tuy nhiên, bộ máy Chính phủ khoá XII cũng còn những hạn chế như do mới được tổ chức lại, nên vẫn còn những vướng mắc trong hoạt động. Đến nay vẫn còn một số công việc phân công chưa rõ, trùng lặp giữa các cơ quan, bộ ngành, thủ tục hành chính chậm cải tiến. Quản lý một số ngành, lĩnh vực chưa thông suốt từ T.Ư đến địa phương...

Về phương án tổ chức cơ cấu bộ máy Chính phủ khoá XIII, Thủ tướng nêu rõ: Phương án đã được xây dựng trên cơ sở quán triệt nghị quyết T.Ư Đảng, về cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XIII. Trước khi trình QH xem xét, Thủ tướng đã nghiêm túc thảo luận, tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị để xây dựng cơ cấu khoá mới nhằm đạt được mục đích yêu cầu là tiếp tục kiện toàn bộ máy để xây dựng một Chính phủ vững mạnh. Thực tiễn 4 năm hoạt động của nhiệm kỳ khoá XII, cơ cấu bộ máy Chính phủ hoạt động cơ bản là hợp lý, vì vậy Thủ tướng xin QH cho phép giữ mô hình như hiện có.

Thủ tướng đã đề nghị QH phê chuẩn cơ cấu các bộ cho khoá XIII gồm 18 bộ, cụ thể là các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, KHĐT, Tài chính, Công Thương, NNPTNT, GTVT, Xây dựng, TNMT, Thông tin - Truyền thông, LĐTBXH, VHTTDL, Khoa học - Công nghệ, GDĐT, Y tế. Bốn cơ quan ngang bộ gồm: UB Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. 8 cơ quan thuộc Chính phủ nhưng không có chức năng quản lý hành chính nhà nước gồm: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về số lượng phó thủ tướng, tờ trình nêu rõ có 4 phó thủ tướng gồm: 1 phó thủ tướng phụ trách khối kinh tế tổng hợp và phát triển nông thôn; 1 phó thủ tướng phụ trách khối kinh tế ngành và phát triển sản xuất; 1 phó thủ tướng phụ trách khối văn hoá xã hội, giáo dục; 1 phó thủ tướng phụ trách khối nội chính và trực tiếp làm thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Về ý kiến cần có một phó thủ tướng phụ trách Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc này là cần thiết và sẽ xin QH phê chuẩn sau. Trước mắt khi chưa bố trí được nhân sự, đề nghị QH phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp phụ trách lĩnh vực này.

Sau khi nghe tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của QH Phan Trung Lý đã đọc báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật về tờ trình của Thủ tướng. Báo cáo nêu rõ Uỷ ban Pháp luật của QH nhất trí thông qua tờ trình của Thủ tướng về cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ khoá XIII. Tuy nhiên, Uỷ ban Pháp luật cũng lưu ý Chính phủ khoá mới cần khẩn trương rà soát, xem xét lại cơ chế làm việc của Chính phủ và các bộ, ngành để có sự phối hợp hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu xây dựng một Chính phủ mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Chiều 1.8, QH thảo luận ở đoàn về nhân sự tổng kiểm toán nhà nước và cơ cấu bộ máy Chính phủ, sáng 2.8, QH sẽ bỏ phiếu thông qua cơ cấu này chức danh tổng kiểm toán nhà nước, đồng thời sẽ nghe Thủ tướng đọc tờ trình đề cử nhân sự vào các vị trí phó thủ tướng và các thành viên Chính phủ để QH bầu.   

Chí Tùng