Giáo dục


Sẽ thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Sẽ thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.
 
Sẽ thành lập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập trường Đại học Nội vụ, trong đó lưu ý về địa điểm đặt trụ sở trường đại học, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Được biết, Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội là một trong những trường cao đẳng lớn, có uy tín. Trước kia là trường Trung học Văn thư Lưu trữ được thành lập từ năm 1971.

Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng có công văn giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Công ty Cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường đại học theo đúng quy định tại Quyết định số 7/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009.

Phó Thủ tướng lưu ý phải làm rõ tổ chức hay cá nhân đề nghị thành lập; cơ cấu bộ máy và tổ chức, quản lý, điều hành; số lượng và trình độ đội ngũ giảng viên cơ hữu; bổ sung bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng.