Công nghệ


Sẽ thu hồi điện thoại, máy tính bảng hết hạn từ ngày 1/1/2015

Sẽ thu hồi điện thoại, máy tính bảng hết hạn từ ngày 1/1/2015. Theo Quyết định 50/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/1/2015, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thải bỏ sẽ thu hồi tất cả điện thoại di động, máy tính bảng hết hạn sử dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tin liên quan

Theo Quyết định 50/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/1/2015, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thải bỏ sẽ thu hồi tất cả điện thoại di động, máy tính bảng hết hạn sử dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Sẽ thu hồi điện thoại, máy tính bảng hết hạn từ ngày 1/1/2015

Theo đó, ngày 9/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/2013/QĐ-TTg vê thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu bắt đầu từ ngày 1/1/2015 sẽ thu hồi tất cả điện thoại di động, máy tính bảng hết hạn sử dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Theo quyết định, sản phẩm thải bỏ là sản phẩm đã hết thời hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải ra sau quá trình sử dụng. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu thu hồi sản phẩm thải bỏ là việc doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thu lại sản phẩm đã hết thời hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải ra sau quá trình sử dụng.

Quyết định yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thải bỏ có trách nhiệm thiết lập các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ. Những doanh nghiệp này phải thỏa thuận với người tiêu dùng về cách thức chuyển giao và tiếp nhận sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi, vận chuyển đến cơ sở xử lý, và cách thức xử lý sản phẩm thải bỏ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường về các điểm thu hồi và cơ sở xử lý sản phẩm thải bỏ. Những doanh nghiệp này phải công khai thông tin có liên quan đến điểm thu hồi và cơ sở xử lý sản phẩm thải bỏ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN-MT.

Quy định nêu rõ các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng, cơ sở thu gom và xử lý sản phẩm thải bỏ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Những doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết lập điểm thu hồi để tiếp nhận sản phẩm thải bỏ là chất nguy hại thì được miễn đăng ký chủ nguồn thải chất thải gây nguy hại. Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu được liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu khác để cùng thực hiện thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ.

Trong khi đó người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển giao sản phẩm bỏ tại các điểm thu hồi. Cơ sở phân phối có trách nhiệm tham gia thu hồi sản phẩm thải bỏ. Cơ sở thu gom và xử lý sản phẩm thải bỏ thực hiện hợp đồng với doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu để thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ phải thuân thủ quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

Cụ thể trong bảng phụ lục danh mục sản phẩm thải bỏ, thời điểm thu hồi và xử lý được ban hành kèm theo Quyết định, từ ngày 1/1/2015 sẽ tiến hành thu hồi những sản phẩm, như ắcquy, pin, bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang, máy vi tính (để bàn, xách tay), màn hình vi tính, cục CPU (bộ vi xử lý máy tính), máy in, máy fax, máy scanner, máy chụp ảnh, máy quay phim, điện thọại di động, máy tính bảng, đầu DVC, VCD, CD, các loại đầu đĩa khác.

Trong khi đó, những sản phẩm, như máy photocopy, TV, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ, máy giặt hết hạn sử dụng sẽ bắt đầu được thu gom từ ngày 1/1/2016.

Khôi Linh

Dân trí
Sức mạnh tri thức