Xã hội


Sẽ xem xét, quyết định thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp

Sẽ xem xét, quyết định thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, quyết định thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Tin liên quan

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, quyết định thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Sẽ xem xét, quyết định thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp
Ảnh: chinhphu.vn

Sáng 14-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII khai mạc ngày 21-7.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn, đa số ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan đều tán thành dự kiến chương trình kỳ họp.

Trong 15 ngày của kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho việc thảo luận và bầu nhân sự cấp cao của Quốc hội, Nhà nước như bầu chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn các thành viên Chính phủ…

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XIII; báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; thảo luận về hình KT-XH 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; thảo luận và thông nghị quyết về miễn giảm, giãn một số sắc thuế cho cá nhân, doanh nghiệp...

Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến đóng góp về một số vấn đề cụ thể cho chương trình kỳ họp như thảo luận việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XI, bổ sung báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự vùng biển đảo…

Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ phiên họp đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra, là tiền đề tốt cho việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

Với các nội dung, chương trình đã được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội cùng các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị nội dung, tiếp thu chỉnh lý các văn bản để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp một cách tốt nhất.

Cũng trong phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về biểu thuế bảo vệ tài nguyên môi trường, căn cứ theo Luật thuế bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII vừa qua, có hiệu lực từ ngày 1-1-2012.

Theo chinhphu.vn