Kinh tế


Sếp nhà nước hưởng lương cao nhất 74,73 triệu đồng/tháng

Sếp nhà nước hưởng lương cao nhất 74,73 triệu đồng/tháng. Với mức lương 74,73 triệu đồng/tháng, ông Đỗ Ngọc Khải - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam đứng đầu danh sách lương lãnh đạo DNNN.

Tin liên quan

Với mức lương 74,73 triệu đồng/tháng, ông Đỗ Ngọc Khải - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam đứng đầu danh sách lương lãnh đạo DNNN.

Bộ Công Thương đã phê duyệt quỹ lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty năm 2013 sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, danh sách mức lương của lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2013 được thông qua với nhiều con số bất ngờ.
Sếp nhà nước hưởng lương cao nhất 74,73 triệu đồng/tháng
Mức thu nhập cao nhất thuộc về ông Đỗ Ngọc Khải - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam với mức lương 74,73 triệu đồng/tháng.

Đứng thứ hai và thứ ba trong danh sách này là ông Phùng Đình Thực - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí Việt Nam, mức lương 65,81 triệu đồng/tháng và ông Đỗ Văn Hậu - Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Việt Nam 64,35 triệu đồng/tháng.
Dù người đứng đầu Tổng Công ty Dầu thực vật Việt Nam nhận mức lương 74,73 triệu đồng/tháng nhưng vị phó TGĐ doanh nghiệp này chỉ có mức lương từ 59 đến 63 triệu đồng/tháng.
Lãnh đạo nhà nước có mức lương thấp nhất thuộc về Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp Việt Nam. Cụ thể mức lương của Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc cả công ty này lần lượt ở mức 23,77 triệu đồng/tháng và 23,44 triệu đồng/tháng.
Tính chung mức lương lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đứng đầu Tổng Công ty dầu thực vật Việt Nam, đứng thứ hai Tập đoàn dầu khí Việt Nam, thứ ba Tập đoàn hóa chất Việt Nam, tiếp theo Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Xăng dầu, Tập đoàn than khoáng sản…

Theo GDVN