Xã hội


Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân hiến máu tình nguyện

Sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân hiến máu tình nguyện. (HNM) - Ngày 30-5, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức lễ hiến máu tình nguyện theo chương trình, kế hoạch hiến máu tình nguyện của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện - Bộ Công an.

Tin liên quan