Văn hóa


Sinh viên ngành sáng tác chỉ nộp phí tốt nghiệp 7 triệu đồng

Sinh viên ngành sáng tác chỉ nộp phí tốt nghiệp 7 triệu đồng. TT - Kỳ thi tốt nghiệp sáng tác của năm sinh viên sáng tác và một sinh viên chuyên ngành chỉ huy khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã được tổ chức vào chiều 22-6 tại phòng hòa nhạc học viện. Ngoài hai nhạc sĩ Việt Nam là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và nhạc sĩ Nguyễn Hòa Bình, kỳ thi còn có sự tham gia của nhạc trưởng người Anh Graham Sutcliffe.

Tin liên quan

TT - Kỳ thi tốt nghiệp sáng tác của năm sinh viên sáng tác và một sinh viên chuyên ngành chỉ huy khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã được tổ chức vào chiều 22-6 tại phòng hòa nhạc học viện. Ngoài hai nhạc sĩ Việt Nam là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và nhạc sĩ Nguyễn Hòa Bình, kỳ thi còn có sự tham gia của nhạc trưởng người Anh Graham Sutcliffe.

Thay đổi lớn nhất trong kỳ thi tốt nghiệp này là các sinh viên được đề xuất, lựa chọn và mời người chỉ huy cho mình bên cạnh sự hỗ trợ nhiệt tình của ban giám đốc học viện (hỗ trợ phòng hòa nhạc, nhạc cụ, tiền điện). Theo đó, mỗi sinh viên ngành sáng tác chỉ phải nộp 7 triệu đồng (hệ chính quy, còn hệ tại chức là 8 triệu) thay vì 19,3 triệu đồng (kỳ thi của sinh viên tại chức K16, 17, 18 trong tháng 4-2011) cho toàn bộ chi phí thi cử (xem “Chi phí tốt nghiệp: giá trên trời” - Tuổi Trẻ ngày 19-5).

Là sinh viên có tác phẩm được trình bày trong buổi tốt nghiệp, anh Dương Đức Thụy cho biết: “Tôi rất vui vì tác phẩm được trình bày rất tốt, hơn nữa chi phí thi cử ít hơn nhiều so với các kỳ thi trước”.

H.ĐIỆP