Kinh tế


SJS: Deutsche Bank AG London trở thành cổ đông lớn

SJS: Deutsche Bank AG London trở thành cổ đông lớn. Deutsche Bank AG London đăng ký mua tiếp 2 triệu cổ phiếu và bán 2 triệu cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 26/6 đến 24/8/2011.

Tin liên quan

SJS: Deutsche Bank AG London trở thành cổ đông lớn
Deutsche Bank AG London đăng ký mua tiếp 2 triệu cổ phiếu và bán 2 triệu cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 26/6 đến 24/8/2011.

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SJS) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Deutsche Bank AG London

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.896.400 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,94% (ngày 20/6)

Số lượng cổ phiếu đã mua: 106.810 cổ phiếu (mua ngày 21/6/2011)

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.003.210 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,05% và trở thành cổ đông lớn từ 21/6.

Deutsche Bank AG London đăng ký mua tiếp 2 triệu cổ phiếu và bán 2 triệu cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 26/6 đến 24/8/2011.

Lộc Anh
Theo HoSE