Bảo mật


Sở TT&TT tỉnh Kon Tum công bố dự thảo Quy chế đảm bảo ATTT

Sở TT&TT tỉnh Kon Tum công bố dự thảo Quy chế đảm bảo ATTT. Mới đây, Sở TT&TT tỉnh Kom Tum đã công bố dự thảo về Quy chế đảm bảo an toàn thông tin (ATTT)...

Tin liên quan

Theo đó, sáng ngày 23/11, dự thảo về Quy chế đảm bảo ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh Kon Tum đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở TT&TT Tỉnh. Kèm theo dự thảo này, Sở TT&TT tỉnh Kon Tum cũng ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, công an tỉnh.. tham gia vào việc đóng góp ý kiến cho bản dự thảo.

Sở TT&TT tỉnh Kon Tum công bố dự thảo Quy chế đảm bảo ATTT

Ảnh minh họa

Dự thảo Quy chế đảm bảo ATTT trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh Kon Tum bao gồm 5 chương, 36 điều quy định những vấn đề lớn trong hoạt động ATTT tại tỉnh Kon Tum như: quy trình về quản trị phần mềm, ứng dụng; bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động ứng dụng CNTT; giải pháp khắc phục sự cố an toàn, an ninh thông tin...

Dự kiến, văn bản đóng góp ý kiến về dự thảo này sẽ được các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Kon Tum gửi về Sở TT&TT của Tỉnh trước hạn chót là ngày 5/12/2015. Sau đó, UBND Tỉnh sẽ tổng hợp, chỉnh sửa lại dự thảo quy chế trước khi chính thức ban hành

Trước đó, ngày 18/8/2015, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã ban hành văn bản số 1856/UBND-VX về việc xây dựng quy chế đảm bảo ATTT.

Dự thảo Quy chế đảm bản ATTT của tỉnh Kon Tum được công bố trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất ATTT. Theo nhận định của các chuyên gia bảo mật, nhiều cơ quan nhà nước, đặc biệt là ở địa phương còn khá bị động và không có đủ khả năng nhận biết các cuộc tấn công mạng. Nhiều nơi còn chưa có quy trình thao tác chuẩn để ứng phó với các sự cố và khi xảy ra các vụ tấn công.