Công nghệ


Sony tách riêng bộ phận hình ảnh và âm thanh thành công ty con trong nỗ lực tăng lợi nhuận

Sony tách riêng bộ phận hình ảnh và âm thanh thành công ty con trong nỗ lực tăng lợi nhuận. Khi Kazuo Hirai lên làm CEO của Sony hồi năm 2012, ông đặt ra mục tiêu tái cấu trúc công ty thành One Sony . Thế nhưng vào năm 2014, hãng đã tách riêng mảng TV, bán đi bộ phận máy tính VAIO và đến hôm nay Sony tiếp tục tách riêng mảng hình ảnh và âm thanh của mình ra thành một công ty con. Hirai thậm chí còn nói với nhà đầu tư rằng công ty có thể sẽ phải cân nhắc đến khả năng bán toàn bộ mảng smartphone và TV để tập trung vào những lĩnh vực có lợi nhuận lớn hơn, bao gồm: giải trí đa phương tiện, game và bán cảm biến ảnh.

Tin liên quan

Sony tách riêng bộ phận hình ảnh và âm thanh thành công ty con trong nỗ lực tăng lợi nhuận

Khi lên làm CEO của Sony hồi năm 2012, ông đặt ra mục tiêu tái cấu trúc công ty thành "". Thế nhưng vào năm 2014, hãng đã tách riêng mảng TV, bán đi bộ phận máy tính VAIO và đến hôm nay Sony tiếp tục tách riêng mảng hình ảnh và âm thanh của mình ra thành một công ty con. Hirai thậm chí còn nói với nhà đầu tư rằng công ty có thể sẽ phải cân nhắc đến khả năng bán toàn bộ mảng smartphone và TV để tập trung vào những lĩnh vực có lợi nhuận lớn hơn, bao gồm: giải trí đa phương tiện, game và bán cảm biến ảnh.

Mục tiêu của Sony là sẽ có lại lợi nhuận sau gần nữa thập kỉ bị lỗ, và hãng muốn đến hết năm tài chính 2017 (kết thúc vào tháng 3 năm lịch 2018) thì lợi nhuận hoạt động sẽ vào khoảng 4,2 tỉ USD (500 tỉ Yên). CEO Hirai tin này điều này có thể đạt được bằng cách đơn giản hóa những yếu tố cốt lõi của Sony và tách bớt các mảng khác nhằm tối ưu chi phí. Đây là một con số khá lớn so với khoản lợi nhuận hoạt động 168,4 triệu USD mà công ty dự đoán cho năm tài chính 2014 sắp kết thúc (nhưng lỗ ròng thì lại đến hơn 1 tỉ USD).

Hồi năm 2013 Sony từng từ chối lời kêu gọi tách riêng bộ phận giải trí đa phương tiện của nhà đầu tư Third Point Partner. Tới hôm nay, vị CEO của công ty nói với cổ đông rằng đây sẽ là một trong 3 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu, còn thứ tự ưu tiên của TV và smartphone thì nằm dưới cả mảng game và cảm biến. Theo sau tin tức ngày hôm nay, giá cổ phiếu của công ty đã tăng 1,6%.

Nguồn: Wall Street Journal, Forbes, The Verge