Đời sống


Sốt rét tại Thừa Thiên Huế tiếp tục giảm

Sốt rét tại Thừa Thiên Huế tiếp tục giảm. Thừa Thiên Huế là một trong các tỉnh đang thực hiện lộ trình chuyển đổi chiến lược từ phòng chống sốt rét sang chiến lược loại trừ sốt rét. Tình hình sốt rét tại địa phương tiếp tục giảm trong năm 2013, không có tử vong và dịch bệnh xảy ra.

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế là một trong các tỉnh đang thực hiện lộ trình chuyển đổi chiến lược từ phòng chống sốt rét sang chiến lược loại trừ sốt rét. Tình hình sốt rét tại địa phương tiếp tục giảm trong năm 2013, không có tử vong và dịch bệnh xảy ra.

Sốt rét tại Thừa Thiên Huế tiếp tục giảm

Giám sát hoạt động bọ gậy muỗi truyền bệnh sốt rét tại khe suối ở TT Huế

Năm 2013, Thừa Thiên Huế theo thống kê ghi nhận có 105 bệnh nhân sốt rét, trong đó có 1 trường hợp sốt rét ác tính xảy ra ở huyện Phú Lộc do người bệnh đi lao động tại Lào bị nhiễm bệnh khi trở về địa phương nhưng không bị tử vong. Trong đó 90,47% trường hợp bị nhiễm ngoài tỉnh, điều này chứng tỏ vùng lưu hành bệnh vẫn còn. So với năm 2012, số bệnh nhân sốt rét đã giảm đến 30,92% ..

Các đơn vị có tình hình chuyển biến tốt như số bệnh nhân sốt rét tại huyện Nam Đông giảm 53,3%, thị xã Hương Thủy giảm 47,3%, huyện Phú Lộc giảm 17,9%; các huyện, thị xã, thành phố còn lại đều có tình hình ổn định.

Để đạt được các kết quả trên, Trung tâm Phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; đặc biệt là Đội Y tế dự phòng để triển khai thực hiện các biện pháp can thiệp phòng chống ngay từ đầu mùa bệnh phát triển bằng những nguồn lực chủ động. Trong năm 2013, đã có 121.310 người sống trong vùng sốt rét lưu hành được bảo vệ bằng hóa chất diệt muỗi tẩm màn ngủ và phun tồn lưu tường vách; đồng thời cấp hỗ trợ bổ sung 2.000 màn chống muỗi cho những hộ gia đình nghèo sống trong vùng có nguy cơ mắc bệnh. Sử dụng 2.437 liều thuốc điều trị sốt rét.

Đồng thời với các biện pháp chuyên môn kỹ thuật, công tác đào tạo, tập huấn, xây dựng mạng lưới chuyên khoa được chú trọng thực hiện.

Thách thức hiện nay của địa phương là phải đối mặt với tình hình sốt rét ngoại lai bị nhiễm ngoài tỉnh. Vì vậy đã tăng cường thực hiện công tác giám sát, tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe để cộng đồng người dân nâng cao nhận thức phòng bệnh tích cực khi ra khỏi khu vực bảo vệ và chủ động khám chữa bệnh kịp thời khi mắc bệnh trở về; quyết tâm không cho sốt rét quay trở lại trên địa bàn nhằm tiến đến lộ trình của chiến lược loại trừ sốt rét đã được định hướng.

Sốt rét tại Thừa Thiên Huế tiếp tục giảm Thừa Thiên Huế là một trong các tỉnh đang thực hiện lộ trình chuyển đổi chiến lược từ phòng chống sốt rét sang chiến lược loại trừ sốt rét. Tình hình sốt rét tại địa phương tiếp tục giảm trong năm 2013, không có tử vong và dịch bệnh xảy ra.Sốt rét tại Thừa Thiên Huế tiếp tục giảm
56
Dân trí
Sức khỏe