Tài chính


SSI: Quý 2/2011 lãi trước thuế gần 11,07 tỷ đồng

SSI: Quý 2/2011 lãi trước thuế gần 11,07 tỷ đồng. Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2011 ước tính lãi 11,07 tỷ đồng....

Tin liên quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HSX) thông báo số liệu tóm tắt về kết quả hoạt động kinh doanh ước tính trong quý 2/2011 và 6 tháng đầu năm 2011 (số liệu chưa soát xét).

Theo đó, doanh thu hoạt động và thu nhập khác quý 2/2011 đạt 238,589 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 418,74 tỷ đồng; chi phí hoạt động kinh doanh, quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác trong quý 2 là 227,52 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 là 506,845 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 11,068 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 lỗ 88,101 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới quý 2 và 6 tháng đầu năm 2011 của 10 công ty chứng khoán. Theo đó, trong quý 2/2011, SSI duy trì vị trí số 1 khi chiếm tới 13,2% thị phần môi giới cổ phiếu toàn thị trường, cao hơn mức 11,74% đạt được trong quý 1/2011. 6 tháng đầu năm 2011, SSI vẫn nắm vị trí số 1 với 12,35% thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Năm 2011, SSI thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.195,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 525,5 tỷ đồng.