Tài chính


Standard Chartered Việt Nam được thực hiện hoạt động bao thanh toán

Standard Chartered Việt Nam được thực hiện hoạt động bao thanh toán. Ngày 11/7/2011, NHNN đã có Quyết định số 1552/QĐ-NHNN chấp thuận cho NH Standard Chartered VN được thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước và bao thanh toán xuất nhập khẩu.

Tin liên quan

Ngày 11/7/2011, NHNN đã có Quyết định số 1552/QĐ-NHNN chấp thuận cho NH Standard Chartered VN được thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước và bao thanh toán xuất nhập khẩu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận cho Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Standard Chartered Việt Nam được thực hiện hoạt động bao thanh toán.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận cho Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Standard Chartered Việt Nam nội dung: “Thực hiện hoạt động bao thanh toán trong nước và bao thanh toán xuất nhập khẩu theo các quy định của pháp luật hiện hành”.

Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Standard Chartered Việt Nam có trách nhiệm bổ sung nội dung hoạt động trên vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng và triển khai thực hiện nội dung hoạt động đã được bổ sung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo NHNN