Tài chính


STT: Bắt đầu giao dịch tại HoSE từ ngày 8/7 với giá tham chiếu 20.000 đồng

STT: Bắt đầu giao dịch tại HoSE từ ngày 8/7 với giá tham chiếu 20.000 đồng. CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (Satraco) niêm yết 8 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán STT.

Tin liên quan

STT: Bắt đầu giao dịch tại HoSE từ ngày 8/7 với giá tham chiếu 20.000 đồng
CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (Satraco) niêm yết 8 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán STT.

Satraco có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực thương mại, du lịch lữ hành, vận chuyển bằng xe taxi…

Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng, biên độ +/-20%. Tổ chức tư vấn niêm yết là VCBS.

Các cổ đông lớn của công ty có Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist) nắm 29,1% và Công ty Thép Vinh Đa nắm 17,3% vốn.

Năm 2010, công ty đạt 91 tỷ đồng doanh thu và 9,96 tỷ đồng LNST, chia cổ tức 12%.

Q1 năm nay, Satraco đạt 16,8 tỷ đồng doanh thu và 0,27 tỷ đồng LNST.
 
Bản cáo bạch
 
Quốc Thắng
Theo HoSE