Cười


Sự giống nhau khó tin của 'con nhà tông' (phần 2)

Sự giống nhau khó tin của con nhà tông (phần 2). Mọi hành động, cử chỉ đến dáng đi của ông bố đều được con mình sao chép lại một cách hoàn hảo.

Tin liên quan

Sự giống nhau khó tin của 'con nhà tông' (phần 2)

Đúng là cha nào con nấy.

Sự giống nhau khó tin của 'con nhà tông' (phần 2)

Con giống cha là nhà có phúc.

Sự giống nhau khó tin của 'con nhà tông' (phần 2)

Con nhà tông.

Sự giống nhau khó tin của 'con nhà tông' (phần 2)

Từ dáng ngủ...

Sự giống nhau khó tin của 'con nhà tông' (phần 2)

... đến nụ cười đều giống cha như đúc.

Xem tiếp

Thị Nởtổng hợp

Sự giống nhau khó tin của 'con nhà tông' (phần 2)

Sự giống nhau khó tin của 'con nhà tông'

Xem bố là hình mẫu và các con đã làm theo mọi động tác, cử chỉ và chỉ cần nhìn vào là biết ngay 'cha nào con nấy'.